REŽIM DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE VELTRUBY

Provoz mateřské školy od 6:30 do 16:00 hodin.

Organizace dne:

6:30 – 8:15     scházení dětí, spontánní hry, výtvarné, pracovní činnosti

8:15 – 9:30     ranní cvičení, svačina, didakticky zacílené činnosti

9:30 . 11:30   příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30              hygiena, oběd

12:15              odpočinek dětí

14:00 – 14:30 hygiena, svačina

14:30 – 16:00 spontánní aktivity dětí a didaktické činnosti do odchodu dětí domů, při hezkém počasí pobyt na školní zahradě

Zákonní zástupci vyzvedávají děti po obědě 12:00 – 12.15 hodin, odpoledne od 14:30 hodin. Provoz do 16:00 hodin. Vyzvednutí nejdéle v 15:55 hodin.

Děti s povinnou předškolní docházkou pobývají v mateřské škole minimálně 4 hodiny denně.

CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Bačkory, oblečení do třídy, oblečení na pobyt venku

náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko, legíny nebo tepláky, pyžamo

pláštěnku, holínky

hrníček na pitný režim

kartáček na zuby

Všechny věci prosíme podepsat, především obuv a bačkory.

PLATBY ZA STRAVNÉ A ŠKOLNÉ

Stravné  3 -6 let       52,- Kč

Stravné 7 – 10 let     58,- Kč

Placení stravného na účet – 27-6287510207/0100 nejpozději do 20. v měsíci.

Úplata za předškolní vzdělávání – 350,- Kč.

Od 1.1.2023 školné strháváme prostřednictvím inkasa společně s platbou stravného.

Předškolní děti s povinnou školní docházkou školné neplatí.

KULTURNÍ AKCE

Mateřská škola se zúčastňuje různých akcí, kde je vybíráno vstupné. V září vybíráme 500,- Kč na tyto akce. Na konci školního roku provedeme vyúčtování.

NA POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU VYBÍRÁME:

Krabičku papírových kapesníků, 4 ruličky toaletního papíru, pastu na zuby. Děkujeme