Provozní řád školní jídelny

Adresa školy: Školní jídelna při MŠ a ZŠ Veltruby
Telefon: 321 795 755

1. Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 38/1993Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými přepisy. jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

2. Provoz ŠJ

Pracovní doba: 6,00 – 14,30 hodin
Výdejní doba obědů:

  • 11,45 – 12,15 hodin
  • 11,30 – 13,00 hodin

Neodhlášené obědy: 11,00 – 11,30 hodin

3. Výše stravného

Výše stravného v jednotlivých kategoriích činní :

od 3-6 let od 7-10 let
Přesnídávka: 8,00 kč 8,00 kč
Oběd: 19,00 kč 21,00 kč
Svačina: 7,00 kč 7,00 kč
CELKOVÁ CENA: 34,00 kč 36,00 kč
     
od 7-10 let od 11-14 let
Oběd: 21,00 kč 23,00 kč

4. Placení stravného

Placení se provádí
– převodem z účtu na účet ŠJ 27 – 6287 510 207/0100
– prostřednictvím sporožirového sběrného účtu ČS
– složenkou – variabilním symbolem je pořadové číslo strávníka
Obědy musí být zaplaceny nejpozději do 20. v měsíci
(září – nejpozději 20.září)

5. Přihlášky ke stravování

Dávají se při nástupu do MŠ nebo ZŠ (vedoucí jídelny)

6. Odhlášky ze stravování

Odhlášení a přihlášení stravování se provádí den předem.
MŠ – zápis do sešitu v šatně dětí,
ZŠ – osobně ve ŠJ nebo telefonicky na 321 795 755 (MŠ)
Nárok na vyzvednutí oběda je pouze první den nemoci, odebraný oběd je určen k okamžité spotřebě. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

7. Vyúčtování stravného

Odhlášené obědy se odečítají v dalším měsíci.

8. V době prázdnin

V době prázdnin se ve ŠJ nevaří a strávník je automaticky odhlášen. O termínech jsou strávníci informováni předem na nástěnce.

9. Jídelní lístek

Na každý týden je vyvěšen na nástěnce v MŠ – šatna dětí, v ZŠ – jídelna.

10. Dotazy a připomínky

Řešte ihned v kanceláři vedoucí ŠJ

  • sudý týden Po, St, Pá
  • lichý týden Út, Čt

Veltruby 1.9.2010